KONTAKTWe wszelkich sprawach dotyczących Serwera MOST.org.pl / ECO.pl prosimy kontaktować się wyłącznie pod adresem e-mail: support@most.org.pl

Informacje kierowane pod inne namiary mogą pozostać bez odpowiedzi! Prosimy zwrócić na to uwagę podczas odpisywania na nasze maile, czasem słane z innych adresów!

Dane kontaktowe do poszczególnych serwisów znajdujących się na naszym serwerze można znaleźć pod adresem http://users.most.org.pl (strony internetowe) oraz http://lists.most.org.pl/cgi-bin/listinfo (listy dyskusyjne).
CONTACT

In all matters relating to the Server MOST.org.pl / ECO.pl only, please contact the following e-mail addresses: support@most.org.pl

The information from the other adresses may remain unanswered! Please pay attention to it during replying to our e-mails, sometimes sent from other addresses!

Contact details for the various sites located on our server can be found at http://users.most.org.pl (websites) and http://lists.most.org.pl/cgi-bin/listinfo (mailing lists).